Usługa farmaceutyczna Nowy Lek w HIPERCHOLESTEROLEMII

Farmaceuta bliżej pacjenta

Informacja o usłudze farmaceutycznej Nowy Lek w hipercholesterolemii

Zbyt wysokie stężenie cholesterolu we krwi czyli hipercholesterolemia stanowi poważne wyzwanie zdrowotne w dzisiejszych czasach. Jedynie prawidłowe leczenie, monitorowanie stanu zdrowia i właściwa, kompleksowa opieka nad pacjentem mogą zminimalizować negatywne skutki zbyt wysokiego stężenia cholesterolu.

Edukacja pacjenta to bardzo ważny element podtrzymania efektywności terapii w hipercholesterolemii. “Nowy Lek” to dwustopniowa interwencja farmaceuty w aptece, której efektem ma być zmniejszenie śmiertelności pacjentów z przyczyn nieprzyjmowanych (non-adherence) leków zaordynowanych w hipercholesterolemii.

Projekt realizowany jest przez naukowców Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz farmaceutami ze spółki Gemini sp. z o.o w ramach grantu naukowego na projekt badawczy z dnia 23.11.2022 roku. Metodologia badań została przygotowana przez polskich i zagranicznych ekspertów na podstawie uznanych międzynarodowych wytycznych oraz krajowych doświadczeń w dziedzinie projektowania usług farmaceutycznych.

Cele badania

Nadrzędnym celem projektu jest zmniejszenie śmiertelności pacjentów z hipercholesterolemią poprzez poprawę stosowania się do zaleceń lekarskich (compliance) pacjentów, którzy stosują statyny w aptekach pilotażowych realizujących usługę farmaceutyczną Nowy Lek hipercholesterolemii. Kolejnym celem uzyskanych wyników, dzięki którym mamy nadzieję, usługa Nowy Lek w przyszłość, zostanie wpisana do koszyka świadczeń gwarantowanych.

Wierzymy, że leki te będą lepiej i bezpieczniej przyjmowane przez pacjentów w Polsce, przyczynią się, do obniżenia kosztów śmiertelności w zakresie zdarzeń sercowo-naczyniowych. Mamy nadzieję, że nasza praca i wyniki badań umożliwią skorzystanie w przyszłości z tej grupy produktów leczniczych w efektywny sposób, a usługa Nowy Lek będzie standardową usługą w katalogu usług aptecznych zaraz obok szczepień i przeglądu lekowego.

Czym jest usługa „Interwencja” Nowy Lek?

„Nowy Lek” to bezpłatna usługa oferowana w ramach projektu badawczego przez apteki, świadczona przez specjalnie przygotowanego farmaceutę, która pomoże zrozumieć pacjentowi chorobę i optymalnie wykorzystać działanie nowo przepisanej statyny.

Do kogo skierowana jest ta usługa?

Usługa dedykowana jest osobom, które otrzymały pierwszą receptę na lek stosowany w chorobach, w których konieczne jest przyjmowanie statyn.

W jaki sposób usługa oferowana w Twojej aptece przez Twojego farmaceutę może pomóc pacjentom?

30%-50% przepisanych leków nie jest stosowanych zgodnie z zaleceniami. Oznacza to, iż znaczna ilość leków jest optymalnie wykorzystana, a leczenie nie jest tak skuteczne jak mogłoby by być.

Usługa ta:

- pomoże uzyskać pacjentowi więcej informacji na temat statyn i zrozumieć chorobę,
- pomoże zrozumieć działanie statyn i rozwiązać problemy związane z nowym lekiem,
- odpowie na wiele pytań dotyczących statyny i porozmawianie o wszelkich obawach związanych z przyjmowaniem nowo przepisane leku,
- pomoże zwiększyć skuteczność stosowanej statyny np. poprzez wskazanie właściwego dawkowania, dzięki czemu uzyskany lepszy compliance,
- przyczyni się do edukacji pacjentów, co może skutkować rzadszymi wizytami u lekarza pierwszego kontaktu oraz w szpitalu.

Usługa „Nowy Lek” zapewni lepszą skuteczność leczenia statynami, dzięki edukacji i optymalizacji terapii.

pexels-artem-podrez-4492065
pexels-karolina-grabowska-4021819

Co daje farmaceucie udział w projekcie?

- praca przy projekcie badawczym, posiadającym zgodę Komisji Bioetycznej oraz organów regulacyjnych,
- wpisanie Twojego imienia i nazwiska na sprawozdaniu, które będzie złożone przez nasz zespół na ręce Ministra Zdrowia,
- otrzymanie bezpłatnego szkolnie przygotowującego do projektu,
- wsparcie techniczne.

Na czym polega ta usługa?

Usługa składa się z trzech części. Chęć wzięcia udziału w badaniu, poświadcza podpisując zatwierdzony przez komisje bioetyczną formularz zgody na przekazanie przez farmaceutę informacji uzyskanych podczas badania. Po wizycie inicjującej badanie, farmaceuta skontaktuje się z pacjentem 2 razy telefonicznie lub zaprosi na spotkanie osobiście do apteki, w celu uzyskania informacji w zakresie właściwego stosowania leku.

pexels-anna-shvets-3786128

Zespół sterujący

Decyzją nr 21/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie sprawie powołania zespołu do spraw realizacji projektu: „Opieka farmaceutyczna u pacjentów z hipercholesterolemią”. Na podstawie § 39 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, postanawia się co następuje: Powołuje się Zespół Zarządzający Projektem (ZZP) edukacyjno-badawczym pt. „Opieka farmaceutyczna u pacjentów z hipercholesterolemią” w ramach umowy pomiędzy UKSW a GEMINI Polska Sp. z.o.o. zawartej w Warszawie w dniu 23.11.2022 r. w składzie:

1) dr n. farm. Piotr Merks – Kierownik Projektu;

2) dr n. med. i n. o zdr. Beata Chełstowska – Koordynator formalno-merytoryczny;

3) mgr Iwona Kądziela – Główny Specjalista ds. projektów w zakresie rozliczania finansowego.

Zespół EKSPERCKI

Decyzją nr 21/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie sprawie powołania zespołu do spraw realizacji projektu: „Opieka farmaceutyczna u pacjentów z hipercholesterolemią”

Powołuje się na poziomie naukowym Radę Naukową w składzie:

 • prof. dr hab. n. med. Filip Szymański;
 • dr n. farm. Piotr Merks;
 • prof. dr hab. n. med. Dagmara Hering;
 • dr hab. Adam Kobayashi, prof. uczelni;
 • prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński;
 • prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorkowska-Tobis;
 • dr n. med. i n. o zdr. Beata Chełstowska;
 • dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. uczelni;
 • dr hab. Agnieszka Neumann-Podczaska, prof. uczelni;
 • dr hab. n. med i n. o zdr., dr n. ekon. Urszula Religioni, prof. uczelni;
 • dr Regis Vailllancourt, visiting profesor UKSW;
 • dr n. o zdr. Katarzyna Plagens-Rotman;
 • mgr farm. Ewelina Drelich.

Nadzór nad działaniami Zespołu Zarządzającego Projektem sprawuje Prorektor ds. Nauki i Współpracy międzynarodowej UKSW.

AKTUALNOŚCI

WIZYTACJE W APTEKACH PILOTAŻOWYCH REALIZUJĄCYCH USŁUGĘ FARMACEUTYCZNĄ NOWY LEK HIPERCHOLESTEROLEMII

Usługa opieki farmaceutycznej Nowy Lek to jedna z najważniejszych usług z najwyższym poziomem satysfakcji pacjentów obok w systemie ochrony zdrowia.  Nasz projekt pilotażowy cały czas trwa, a...

W trosce o zdrowie każdego pacjenta – rusza konkurs „ReFarmatorzy 2022/2023”. Zgłoszenia do 8 października 2023 r.

W trosce o zdrowie każdego pacjenta – rusza konkurs „ReFarmatorzy 2022/2023”. Zgłoszenia do 8 października 2023 r. W ostatnich latach wprowadzono wiele innowacyjnych rozwiązań systemowych, które mogą...

WYSTARTOWAŁO BADANIE PILOTAŻOWE NOWY LEK W HIPERCHOLESTERLOEMII

WYSTARTOWAŁO BADANIE PILOTAŻOWE NOWY LEK W HIPERCHOLESTERLOEMII W dniu dzisiejszym na Naszym wydziale zakończyliśmy szkolenia farmaceutów przygotowujące ich do pracy z pacjentami w ramach badania...

dokumenty do pobraniA

POLSKIE DOŚWIADCZENIE Z USŁUGĄ NOWY LEK

FARMACEUTA POPRZEZ REGULARNE KONSULTACJE MOŻE URATOWAĆ PACJENTOWI ŻYCIE

FARMACEUTA POPRZEZ REGULARNE KONSULTACJE MOŻE URATOWAĆ PACJENTOWI ŻYCIE Z oceny interwencji prowadzonej przez farmaceutę w celu poprawy przestrzegania zaleceń lekarskich u pacjentów rozpoczynających...

PORADNICTWO DLA PACJENTA Z WYKORZYSTANIEM PIKTOGRAMÓW FARMACEUTYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE ZMODYFIKOWANEJ USŁUGI OPIEKI FARMACEUTYCZNEJ NOWY LEK I JEJ WPŁYW NA POPRAWĘ COMPLIANCE ORAZ BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA METOPROLOLU

PORADNICTWO DLA PACJENTA Z WYKORZYSTANIEM PIKTOGRAMÓW FARMACEUTYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE ZMODYFIKOWANEJ USŁUGI OPIEKI FARMACEUTYCZNEJ NOWY LEK I JEJ WPŁYW NA POPRAWĘ COMPLIANCE ORAZ BEZPIECZEŃSTWO...

PATRONATY

disclaimer

Projekt pilotażowy usługi farmaceutycznej: Nowy Lek realizowany przez Wydział Medyczny. Collegium Medicum, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Projekt jest projektem naukowym, którego głównym celem jest przygotowanie rekomendacji w zakresie przyszłego kształtu interwencji Nowy Lek w hipercholesterolemii. Projekt jest projektem posiadającym zgodę Komisji Bioetycznej.

NOWY LEK © 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone