You are currently viewing WYSTARTOWAŁO BADANIE PILOTAŻOWE NOWY LEK W HIPERCHOLESTERLOEMII

WYSTARTOWAŁO BADANIE PILOTAŻOWE NOWY LEK W HIPERCHOLESTERLOEMII

WYSTARTOWAŁO BADANIE PILOTAŻOWE NOWY LEK W HIPERCHOLESTERLOEMII

W dniu dzisiejszym na Naszym wydziale zakończyliśmy szkolenia farmaceutów przygotowujące ich do pracy z pacjentami w ramach badania naukowego walidacji usługi Nowy Lek w hipercholesterolemii.

To właśnie od dziś, rozpoczyna się też rekrutacja pacjentów do badania w ramach, w/w projektu badawczego, który realizowany jest na Wydziale Medycznym. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z aptekami ogólnodostępnymi działającymi pod marką Gemini. Projekt jest badaniem naukowym o charakterze eksperymentu, w formie badania randomizowanego z grupą kontrolną, co jest bardzo ważne z perspektywy jakości tego projektu. W ramach przygotowań do projektu, zaprojektowano dwa ramiona, grupa kontrolna i interwencyjna, w ramach których będziemy mierzyć wpływ edukacji pacjentów prowadzonej przez farmaceutów na regularne stosowanie statyn, przepisanych przez lekarzy po raz pierwszy. Farmaceuci zostali doskonale przygotowani, aby w prosty sposób wytłumaczyli, dlaczego statyny to leki używane w leczeniu hipercholesterolemii, które mają wpływ na ich dalsze życie. Projekt naukowy Nowy Lek zakłada monitorowanie pacjenta od momentu zdiagnozowania hipercholesterolemii, aż trzy krotnie i ma na celu pomoc lekarzom w opiece nad pacjentem. Usługa realizowana w aptekach będzie służyła poprawie adherence pacjentów, którzy po wizycie u lekarza po raz pierwszy otrzymali receptę na statynę.

Dodaj komentarz