FARMACEUTA POPRZEZ REGULARNE KONSULTACJE MOŻE URATOWAĆ PACJENTOWI ŻYCIE

FARMACEUTA POPRZEZ REGULARNE KONSULTACJE MOŻE URATOWAĆ PACJENTOWI ŻYCIE Z oceny interwencji prowadzonej przez farmaceutę w celu poprawy przestrzegania zaleceń lekarskich u pacjentów rozpoczynających leczenie zaburzeń rytmu serca dabigatranem wynika, że…

Czytaj dalejFARMACEUTA POPRZEZ REGULARNE KONSULTACJE MOŻE URATOWAĆ PACJENTOWI ŻYCIE

PORADNICTWO DLA PACJENTA Z WYKORZYSTANIEM PIKTOGRAMÓW FARMACEUTYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE ZMODYFIKOWANEJ USŁUGI OPIEKI FARMACEUTYCZNEJ NOWY LEK I JEJ WPŁYW NA POPRAWĘ COMPLIANCE ORAZ BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA METOPROLOLU

PORADNICTWO DLA PACJENTA Z WYKORZYSTANIEM PIKTOGRAMÓW FARMACEUTYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE ZMODYFIKOWANEJ USŁUGI OPIEKI FARMACEUTYCZNEJ NOWY LEK I JEJ WPŁYW NA POPRAWĘ COMPLIANCE ORAZ BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA METOPROLOLU Piktogramy farmaceutyczne zostały zaprojektowane, aby…

Czytaj dalejPORADNICTWO DLA PACJENTA Z WYKORZYSTANIEM PIKTOGRAMÓW FARMACEUTYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE ZMODYFIKOWANEJ USŁUGI OPIEKI FARMACEUTYCZNEJ NOWY LEK I JEJ WPŁYW NA POPRAWĘ COMPLIANCE ORAZ BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA METOPROLOLU

EWALUACJA USŁUGI NOWY LEK W HIPERCHOLESTEROLEMII – BADAWCZY PROJEKT PILOTAŻOWY

EWALUACJA USŁUGI NOWY LEK W HIPERCHOLESTEROLEMII – BADAWCZY PROJEKT PILOTAŻOWY W imieniu Dziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Filipa M. Szymańskiego informujemy…

Czytaj dalejEWALUACJA USŁUGI NOWY LEK W HIPERCHOLESTEROLEMII – BADAWCZY PROJEKT PILOTAŻOWY