You are currently viewing HIPERCHOLESTEROLEMIA TO PROBLEM NAWET 21 MILIONÓW OSÓB W POLSCE!

HIPERCHOLESTEROLEMIA TO PROBLEM NAWET 21 MILIONÓW OSÓB W POLSCE!

HIPERCHOLESTEROLEMIA TO PROBLEM NAWET 21 MILIONÓW OSÓB W POLSCE!

W dniu 2 lutego 2023 prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego ogłosił prof. Przemysław Mitkowski, że rok 2023 będzie Rokiem Walki z Hipercholesterolemią.

W związku z realizacją projektu naukowego Nowy Lek, polegającego na monitorowaniu pacjenta w przyjmowaniu nowo przepisanej statyny, realizowanego w ramach Wydziału Medycznego. Collegium Medicum UKSW, staramy przygotować lekarzy i farmaceutów do wspólnej pracy przy tym bardzo ważnym projekcie edukacyjnym. Bardzo niska świadomość występowania tego czynnika ryzyka – tylko 2 osoby na 10 wiedzą, jakie mają stężenie cholesterolu całkowitego i/lub cholesterolu LDL.

W imieniu Dziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Filipa M. Szymańskiego oraz Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ks. prof. Marka Stokłosy informujemy o rozpoczęciu pionierskiego programu badawczego pilotażowej usługi Nowy Lek w hipercholesterolemii we współpracy z aptekami działającymi pod marką Gemini.

Decyzją nr 21/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej  Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie sprawie powołania zespołu do spraw realizacji projektu: „Opieka farmaceutyczna u pacjentów z hipercholesterolemią”

Dodaj komentarz